Ibahagi ang iyong mga opinyon

Paano mo nahanap ang site na ito?


Madali bang makipag-ugnayan sa administrasyon?


Na-configure mo na ba ang iyong pamantayan sa pagpili?


Kailan mo ginagamit ang site na ito?


Madali bang gamitin ang site na ito?


Natutugunan ba ng administrasyon ang iyong mga inaasahan?


Ikaw ba ay para sa pagkakapantay-pantay ng kasarian?


Napansin mo ba ang anumang mga pagpapabuti sa site na ito?


Umiiral ba ang Internet Love?


Free

100%

Free services

Support

100% free

Listening moderators

Serious

quality profiles

Confirmed quality

Visitors

Very visited

The best Pilipinas